Over ons


Belgian forrest, covered with bluebells (Hyacinthoides non-scripta)

Welkom bij Cochrane België

Cebam vertegenwoordigt in België Cochrane, een internationaal netwerk van onderzoekers, professionals, patiënten, zorgverleners en andere geïnteresseerden uit meer dan 130 landen. Cochrane stimuleert de productie van geloofwaardige gezondheidsinformatie, vrij van commerciële of andere belangen. Klinische besluitvoering baseren op de best beschikbare wetenschappelijke evidentie is essentieel voor een kwalitatieve zorgverlening. Het is de missie van Cochrane om hiertoe bij te dragen, bv. door het maken en verspreiden van kwalitatieve, relevante en toegankelijke ‘systematic reviews’. Dit zijn literatuuroverzichten over strikt afgebakende klinische interventies of diagnostische tests, met expliciete en rigoureuze methodes om studies te identificeren, selecteren, kritisch beoordelen en analyseren.
De hoge kwaliteit van Cochrane systematic reviews wordt wereldwijd erkend en het verzamelde bewijsmateriaal vindt steeds meer zijn weg naar zowel de klinische praktijk als het brede publiek.

Als Cochrane België:

  1. promoten en vertegenwoordigen we Cochrane in België;
  2. ontwikkelen en ondersteunen we een netwerk van Cochrane-leden in België;
  3. verspreiden we Cochrane reviews op lokaal niveau, onder meer door het stimuleren en leiden van vertalingsinitiatieven;
  4. bieden we methodologische opleidingen en advies aan m.b.t. het schrijven van Cochrane reviews, om zo het aantal en de kwaliteit van Belgische Cochrane reviews te vergroten.

Cochrane systematic reviews worden gepubliceerd in de Cochrane Library, die gericht is op zowel gezondheidsprofessionals, patiënten als beleidsmakers. Samenvattingen (abstracts) zijn vrij beschikbaar in de Cochrane Library, volledige teksten via de Cebam Digital Library for Health (CDLH).

Een belangrijke pijler van Cochrane, om wetenschappelijke evidentie zoveel mogelijk te promoten, is het samenvatten en vertalen van Cochrane reviews. Cochrane Belgium is hier ook actief bij betrokken met de publicatie van Cochrane Corners. Dit zijn Nederlandstalige samenvattingen van relevante Cochrane reviews in medische vakbladen zoals Artsenkrant, Nursing, Axxon, De Apotheker en Belgian Journal of Paediatrics.

Verder wil Cochrane zijn eindgebruikers betrekken, zowel in het produceren als verspreiden van Cochrane evidentie. Via het Cochrane Consumer Network kan iedereen, medisch geschoold of niet, informatie inwinnen en betrokken worden bij het werk dat Cochrane levert.