Wie zijn we


Belgian forrest, covered with bluebells (Hyacinthoides non-scripta)

Welkom bij Cochrane België

Wat is Cochrane?

Cochrane is een wereldwijd netwerk van mensen uit meer dan 130 landen: onderzoekers, zorgverleners, patiënten en andere geïnteresseerden in evidence-based medicine (EBM). Zij werken allemaal samen om betrouwbare en toegankelijke gezondheidsinformatie te ontwikkelen, zonder dat commerciële sponsoren of andere conflicterende belangen hierbij een rol spelen.

Cochrane wil beslissingen rondom gezondheid en gezondheidszorg verbeteren, en wil dat zulke beslissingen worden gemaakt op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs.

Wat is Cochrane Belgium?

Cochrane Belgium promoot en vertegenwoordigt Cochrane in België. Onze belangrijkste activiteiten zijn: 

  1. opleidingen en methodologische ondersteuning aanbieden;
  2. actief resultaten van Cochrane reviews verspreiden in ons land. 

Wij geven opleidingen voor iedereen die meer wil leren over systematische reviews of deze zelf wil uitvoeren. We voorzien ook opleidingen specifiek voor doctoraatsstudenten via hun doctoral schools. Daarnaast bieden we individuele methodologische ondersteuning aan auteurs bij het schrijven van hun protocol of bij een andere stap in de ontwikkeling van hun systematische review. 

Om onze disseminatie-doelen te bereiken, publiceren we Cochrane Corners in tijdschriften voor zes verschillende types zorgverleners: huisartsen, kinesisten, verpleegkundigen, apothekers, kinderartsen en diëtisten. Cochrane Corners zijn vertaalde samenvattingen van Cochrane reviews. Daarnaast vertalen we blogshots voor Cochrane Rehabilitation en Cochrane First Aid. Blogshots vatten de belangrijkste conclusies van een Cochrane review kort samen in een afbeelding. We sturen ook het Nederlandstalige Wikipedia-project aan.

Andere taken zijn een netwerk van mensen ontwikkelen en ondersteunen die bijdragen aan Cochrane in België. Wij zijn gehuisvest binnen Cebam, het Belgisch Centrum voor Evidence-Based Medicine. Via de Cebam Digital Library for Health (CDLH) hebben Belgische zorgverleners toegang tot de volledige teksten van alle Cochrane reviews.

Wat zijn Cochrane reviews?

Cochrane maakt en verspreidt hoogwaardige, relevante en toegankelijke systematische reviews. Dat zijn reviews met duidelijk geformuleerde vraagstellingen, met expliciete methoden om relevante studies te vinden, selecteren en kritisch te beoordelen om vervolgens daaruit data te verzamelen en analyseren.

Cochrane reviews staan wereldwijd bekend om hun hoge kwaliteit. De conclusies ervan vinden meer en meer hun weg naar de klinische praktijk en naar het brede publiek. Cochrane reviews worden gepubliceerd in de Cochrane Library. De abstracts van alle reviews zijn gratis beschikbaar.