Training & consultancy

 

1. Opleidingen

 

Systematische review

Onze volgende cursus, die voor iedereen toegankelijk is, gaat door in 2024.

De cursus wordt in het Engels gegeven. In deze driedaagse opleiding leer je om een (Cochrane) systematische review op te zetten, uit te voeren of te updaten. Plenaire lezingen en workshops over de belangrijkste stappen van een systematische review wisselen elkaar daarbij af.

We organiseren ook SR cursussen in samenwerking met verschillende Belgische universiteiten (UCL, UGent, KU Leuven, UHasselt, VUB & UA) in het voorjaar van 2024. Houd de e-mails en of de website van uw doctoraatsschool of medische faculteit in de gaten, aangezien de inschrijving voor deze cursussen door hen wordt behandeld.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van volgende edities.

GRADE

Onze volgende GRADE cursus vindt plaats op 7 december 2023. De cursus wordt in het Engels gegeven. Hou deze pagina in de gaten voor de registratie die eerstdaags opent.

GRADE is een methode om de zekerheid van bewijs in een systematische review te beoordelen en om aanbevelingen in een richtlijn te ontwikkelen. De methode is ontwikkeld door de internationale GRADE Working Group en wordt wereldwijd door steeds meer organisaties werkzaam in evidence-based medicine gebruikt.

Het doelpubliek van deze opleiding zijn mensen die meer willen leren over de GRADE-methode en/of GRADE willen gebruiken in hun systematische review of richtlijn. In de opleiding richten we ons op GRADE voor interventiestudies.

Volg ons op Twitter om op de hoogte te blijven van volgende edities.

 

2. Consultancy

Cochrane Belgium biedt ook persoonlijke begeleiding aan bij het schrijven van een (Cochrane) systematische review. We raden je zeker aan om eerst onze opleiding ‘Systematische review’ te volgen. Als je echter niet kan deelnemen aan een van onze opleidingen, als je specifieke vragen hebt of hulp zoekt bij jouw systematische review, dan kan je ook bij ons terecht. We rekenen daarvoor een kleine vergoeding aan om onze personeelskosten te dekken, maar pas na een gratis verkennend gesprek.

We kunnen hulp bieden bij elke stap in het reviewproces, waaronder:

  • een onderwerp selecteren en de geschikte Cochrane Review Group bepalen;
  • de PICO-vraag opstellen en de in- en exclusiecriteria voor studieselectie ontwikkelen;
  • de zoekstrategie in verschillende databanken ontwikkelen;
  • een Cochrane protocol opstellen en indienen;
  • data uit geselecteerde studies extraheren;
  • data analyseren (o.a. meta-analyse);
  • risk of bias en GRADE beoordelen;
  • rapporteren.